Svenskt virke - vår råvara

Världens bästa fura kommer uteslutande från Norrbotten.

Vi gör framförallt våra inköp av fura från Setras sågverk i Kalix.

 

Granråvaran kommer i huvudsak från Dalarna och Hälsingland.
Med sin jämna och fina kvalitet så passar råvaran utmärkt till
klädselbrädor och vissa invändiga paneler.

 

Samtliga sågverk vi handlar med är ISO certifierade.