Taklist - Skugglist - Hålkäl

Lister som binder samman vägg och tak.

Profil 36 - Skugglist
 artikel dimension kvalitet
 SK362133A 21x33 furu A
 SK362133V 21x33 vitmålad
Profil 36 skugglist
 artikel dimension kvalitet
 SK362143A  21x43  furu A
 SK362143V  21x43 vitmålad
Profil 36 skugglist
  artikel  dimension  Kvalitet
 SK363343B

 33x43

 furu B
     
Profil 300 trapplist
 artikel dimension kvalitet
 TR3002143  21x43  Beställningsvara
     
Profil 301
 artikel dimension kvalitet
 AHLK3012143  21x43  Beställningsvara
     
Profil 37
 artikel dimension kvalitet
 ATK371543A  15x43  furu A
 ATK371543V  15x43  vitmålad
 ATK372169A  21x69  furu A
 ATK372169V  21x69  vitmålad
Profil 31
 artikel dimension kvalitet
 AHLK312169A  21x69  furu A
 AHLK312169B  21x69  furu B
 AHLK312169V  21x69  vitmålad
     
Profil 38
 artikel dimension kvalitet
 ATK381543  15x43  furu A
 ATK381556A  15x56  furu A
 ATK381556V  15x56  vitmålad
 ATK381569  15x69  furu A
 ATK382195B   21x95  furu B
     
Profil 33
 artikel dimension kvalitet
 HLK331533A  15x33  furu A
 HLK331533V  15x33  vitmålad
 HLK331543A  15x43  furu A
 HLK331543V  15x43  vitmålad
 HLK332156A  21x56  furu A
 HLK332156V  21x56  vitmålad
 HLK332169A  21x69  furu A
 HLK332169V  21x69  vitmålad
Profil 32
 artikel dimension kvalitet
 AHLK321569A  15x69  furu A
 AHLK321569B  15x69  furu B
     
     
Profil 322
 artikel dimension kvalitet
 ATK3221543  15x43  furu A
     
     
Profil 35 bråttlist
 artikel dimension kvalitet
 BRÅ351543A  15x43  furu A