Bastupanel

Vanlig profil på panel som används i bastubyggen då det är en behaglig profil att luta sig mot.

Bastupanel är vanligen gjord i gran eller asp. Träslag som inte leder värme och fäller kåda som exempelvis furu.
 artikel dimension kvalitet
 BAP851270 12x70 gran
     
Bastulav
 artikel dimension kvalitet
 TRA852165 21x65 bastulav Asp