Enkelfaspanel

Fasen vid sponten ger panelen ett eget uttryck. Enkelfaspanel är en populär panel.

Panel med fasning på en av kanterna vid sponten.
artikel dimension kvalitet
 ENF861695G 17x95 gran sågfallande (GSF)
 ENF862195G 21x95 gran sågfallande (GSF)
 ENF8621120g 21x120 gran sågfallande (GSF)