Fornebypanel

 

Fornebypanel påminner Mälardalpanel, men lutning och spår är något större. Det är bygdens lokala variant av en klassisk panel.

artikel dimension kvalitet
 FBP8622170G 22x170 gran sågfallande (GSF)