Stockpanel

 

Panel med lätt konvex utsida ger intryck av att husbeklädnaden består av barkad stock.

 

  artikel dimension kvalitet

 STP8621120G
 

 21x120
 
gran sågfallande (GSF)  12mm spont
 
STP8621145G   21x145
gran sågfallande (GSF)  15mm spont